Opleiding tot Helpende

Wat kun je worden met het diploma Helpende (Plus)

Na je opleiding kun je veel kanten uit. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij een kinderopvangcentrum, een instelling voor gehandicapten, of een verzorgings- of verpleeghuis. Doordat de opleiding heel breed is, werk je met veel verschillende soorten cliënten. Beroepen die je onder andere kunt uitoefenen zijn:

 • Assistent-begeleider gehandicaptenzorg
 • Gezinsondersteuner gehandicapten
 • Helpende instelling
 • Helpende thuiszorg
 • Helpende welzijn
 • Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Aanvullende cursussen met certificaat :

Als aanvulling op de opleiding Helpende zijn er bij de diverse opleidingsinstituten diverse mogelijkheden om aanvullende certificaten te halen. Men spreekt dan in meeste gevallen van helpende plus

Onderaan vind U de lijst met opleidingen bij verschillende opleidingsinstituten en indien aanwezig hebben wij voor U ook opleidingen en/of trainingen tot behalen van extra certificaten toegevoegd.

Een voorbeeld van extra certificaten kan zijn :

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is in principe twee jaar. Sommige scholen bieden de opleiding ook in één jaar aan, zie: waar aanmelden.

Verkorte / deeltijd opleiding

Bij diverse officieel erkende onderwijsinstellingen kun je een verkorte deeltijd opleiding volgen voor Helpende. Binnen 3 tot 6 maanden kun je het volwaardige diploma Helpende niveau 2 behalen. Voor deze opleiding zijn geen speciale opleidingseisen noodzakelijk.

Weet U nog niet bij welke opleider U de opleiding wilt volgen, dan raden wij U aan om van het volledig gratis advies van onze partner Rorange gebruik te maken. Maakt U hiervan gebruik dat krijgt U ook nog toegang tot een website waarin U de opleidingen op een overzichtelijke manier naast elkaar kunt zien.
(zie voorbeeld in onderstaande slider)

 

(Gratis) advies aanvragen

 

Als U voor een werkgever gelijktijdig werkt (bijv. BBL plaats) zijn er vaak goede regelingen o.a. fiscale die het mogelijk maken dat per saldo de kosten van de opleiding voor de werkgever zeer gering of bijna nihil zijn.
Onderaan kun je uitgebreide informatie over deze verkorte opleidingen vinden.

Ook is het mogelijk om een brochure te downloaden dan kunt U alles nog eens rustig doorkijken.

Vrijstellingen ROC
Met een aantal diploma’s is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Overleg met het ROC van je keuze om de mogelijkheden te bespreken. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

Eisen toelating

Diploma’s
Op sommige ROC’s heb je toegang tot de opleiding Helpende Zorg en Welzijn als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
– VMBO
– LBO/VBO
– MAVO
– Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
– MBO niveau 1 (Zorghulp)

Andere ROC’s stellen geen eisen aan je vooropleiding. Je wordt dan ook toegelaten als je geen diploma hebt. Neem contact op met het ROC voor meer informatie.

Ook de onder aan vermelde verkorte / deeltijd opleidingen kennen geen toelatingseisen.

Vakkenpakket en sector
Als je nu op het VMBO zit, kun je met elke sector worden toegelaten. Je moet wel minimaal de basisberoepsgerichte leerweg gevolgd hebben.

Vrijstellingen
Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding (zodat de opleiding bijvoorbeeld nog maar een jaar duurt) kun je krijgen met de opleiding:

 • Zorghulp

Werken en leren
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen (tegelijkertijd werken en leren), moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling helpende zorg en welzijn. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC’s bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.

Al ervaring of certificaat?
Als je al relevante ervaring hebt (bijvoorbeeld via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg), kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een aardige studieduurverkorting opleveren! EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

Aanvullende eisen
ROC’s kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC’s is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

 

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je de prettigste woon- en leefomgeving voor je cliënten te creëren. Je leert hoe je de cliënt ondersteuning biedt bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden. Maar ook de persoonlijke verzorging van de cliënt komt aan bod, bijvoorbeeld wassen en aankleden.

Je leert hoe je een werkplanning opstelt. Hierin beschrijf je de indeling van je werk in overleg met de cliënt. Dat doe je op basis van het zorgplan. Daarnaast leer je hoe je met verschillende typen cliënten moet omgaan. Zo kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met een verslaving of mensen met psychische problemen.

Als je na je opleiding gaat werken, heb je contact met veel verschillende mensen. Naast je cliënten heb je bijvoorbeeld ook te maken met familieleden, ouders of vrienden van cliënten. Ook werk je vaak nauw samen met je collega’s. Tijdens je studie leer je daarom ook samenwerken met anderen en rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.

Competenties
Deze opleiding is gebaseerd op werkprocessen en competenties. Dit heet competentiegericht onderwijs.

Voorbeelden van werkprocessen
– Ondersteunen bij huishouden in de woon- of verblijfsomgeving of een opvangsituatie
– Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)

Voorbeelden van competenties
– Richten op de behoeften en verwachtingen van de klant
– Samenwerken en overleggen
– Vakdeskundigheid toepassen

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Helpende Plus :

Naast de werkzaamheden die je als helpende mag verrichten mag je dan ook :

 • aan- en uittrekken van steunkousen,
 • medicijnen toedienen,
 • kathetertoilet,
 • stoma verzorgen
 • zuurstof toedienen.

Deze aanvullende cursus is bij diverse opleidingsinstituten te volgen

Waar aanmelden

  Klik op het opleidingsinstituut om de opleidingen te zien

  Anker